Uyku, bilincin geçici olarak ortadan kalktığı bir olay iken rüyalar uykusun içerisinde gerçekleşen bilinçli olaylardır. Duygusal ve bilişsel olaylar bütünüdür. Uzmanlara göre rüyalar, insanların düşüncelerinin ve hafızalarının birer yansımasıdır. Beyin sinyallerinin alt yapısı olarak ortaya çıkar. Neden rüya görürüz sorusunun cevabına karşılık birkaç hipotez önümüze çıkmaktadır;

  • Rüya öğrendiklerimizi sindirmek ve güncellemek içindir.
  • Gerçeğin simülasyonudur.
  • Zihnin yenilenme sürecidir.
  • Hayal kurma dünyasıdır.
  • İstek ve arzuların yansımasıdır.

Rüya görme, insan beyninin ve vücudunun yaşam ile arasındaki oldukça karmaşık ilişkinin bilinç altında yönetilmesidir. Rüyaların sebebinin açıklanabilmesi oldukça zordur. Muhteşem bir organ olan beynimiz mi bizi yönetir yoksa biz mi bunun sonucuna kesin bir cevap verilemez. Beynimizi bilinçli davranışlar esnasında kullanabilirken o bize oyun oynar ve bilinç altı hazinesini oluşturur. Bu nedenle bazen rüyada gördüklerimiz bize anlamsız gelir ve oldukça şaşırırız. Günlük hayatta aslında farkında olmadığımız detayları bile rüyamızda görebiliriz.

Nasıl Rüya Görürüz?

Uzmanlar, nerdeyse tüm insanların uykusunda birkaç defa rüya gördüğü hipotezini savunmaktadır. Bizler ise çoğu zaman rüya görmediğimizi düşünürüz. Bu çelişkinin bir sebebi var. Rüya görsek bile hatırlamayabiliriz. Bu dururum uykunun evreleri ile alakalıdır. Uykunun evreleri 5 aşamadan oluşur:

1. Evre: İlk evrede vücut yavaş yavaş gevşer, ritmik göz hareketleriyle uykuya hazırlık başlar. Uykuya dalma başlangıcını hissedebiliriz. Zaman aralığı kısa bir evredir.

2.Evre: Bizim tabirimiz ile uykuya daldığımız evredir. Uykuya daldığımız fakat uykumuzun en hafif olduğu dönemdir. Göz ritimleri kaybolur. Beyin kendini iyice kapatma dönemine girer. Kas gevşemesi daha da artmıştır. Gece uykumuzun neredeyse yarısından fazlasını bu evre oluşturur.

3. Evre: Uykunun kısa bir evresini oluşturur. Beyin dalgaları küçülmüştür. 4. evre hemen peşinden benzer özellikler ile gelir.

4.Evre: 3. ve 4.evre arasındaki zaman aralığında derin uyku ile baş bala kalırız. Bu evreler arasında uyanmak çok zordur. Eğer uyanırsak kendimizi sersem gibi ve uykusuz hissederiz. Tüm evrelerin %15ini oluşturur. Ayrıca bu evreler hormonların aktif olarak çalıştığı ve vücudun yenilendiği evrelerdir.

4. Evreye kadar tüm olanlar ” Non-rem” uykusu olarak adlandırılır. Son evre olan “Rem” uykusuna geçiş yaparız.

5. Evre: Uykunun son evresidir. Rüyaların neredeyse tamamı bu evrede görülür. Eğer rüya hatırlanıyorsa son evre tamamlanmış demektir. Hatta bu evrede uyandıysak rüyaları çok net hatırlarız.

Yetişkin bir bireyin günlük uyku ihtiyacını karşılama süresi zarfında bu evrelerin tamamı yaşanır. Son evreye geldikten sonra uyku devam ediyor ise tekrar en baştan 1. evreye geri dönülerek uyku sürecine aynı şekilde devam edilir.

No Comments Yet

Comments are closed